Два Туристически информационни центъра
са отворени за посещение в  Несебър

ТИЦ - 1 с адрес: гр. Несебър, ул. "Месамбрия" №10А и телефон 0554/ 4 26 11
ТИЦ - 2 с адрес: гр. Несебър, площад "Жулиета Шишманова", ЦКО "Артиум" - партер и тел. 0554/ 2 92 22
е-mail: visitnessebar@abv.bg е-mail: visitnessebar.bg@abv.bg       Facebook:  Visit Nessebar  Tourist Info | www.visitnessebar.bg

    В услуга на туристите, посетителите и гостите на Община Несебър са достъпни два Туристически информационни центъра. Те са сертифицирани от Министерството на туризма и отговарят на всички единни принципи и стандарти за достъпност, оформление, оборудване, обслужване, управление и предлагани услуги.
Информационните центрове предоставят:

  • Информация за общата визия на Община Несебър: териториално устройство, природни и културно-исторически забележителности, атракциони и забавления, транспортна инфраструктура;
  • Информация за транспортни услуги - разписания, цена на билети и местоположение на автобусните спирки;
  • Информация за телефонна връзка и местоположение на: бърза помощ, противопожарна охрана, полиция, общинска администрация, държавни институции, туристически браншови сдружения, регистрирани туроператори и туристически агенти и категоризирани туристически обекти на територията на Община Несебър;
  • Културна програма на Община Несебър – фестивали, тържества, чествания, празници;
  • Предоставя туристически карти, пътеводители, рекламни материали на Община Несебър.

Туристическите информационни центрове ще работят за увеличаване продължителността на престоя на туристите и основен техен приоритет ще бъде предоставянето на  качествена, актуална и изчерпателна информация в полза на гостите на община Несебър.