Инициативи Гражданско общество

„Аз живея в Несебър”


Инициативата „Аз живея в Несебър” стартира през 2008 година. Тя се провежда сред младите хора с цел да създаде отговорност, респект и ангажираност към проблемите и ценностите на Общината и града. Инициативата отразява един от основните приоритети на администрацията, а именно опазването на Стария град като паметник на културното наследство.

Мероприятията ангажират предимно младите хора в града, които участват не само като адресати на посланията, но и като активни участници на доброволни начала. Планирането на събитията и мероприятията от инициативата е съобразено с календара на празниците, ваканциите и ежедневните ангажименти на учащите се, като целта е те да приемат задачите си по опазването на културно-историческото наследство на града като постоянна и непрекъснато развиваща се отговорност,а не като кампанийни изяви.

В инициативата „Аз живея в Несебър” си партнират общинската администрация, училищните ръководства, управата на музея, ръководителите на различните общински и частни школи и центрове за работа с деца. Програмите на събитията, включени в инициативата „Аз живея в Несебър” са съобразени с възрастта на целевата група на всяко едно от тях. Разработват се подходящи за съответната група мотивация и послания.

Тригодишния опит показа, че „Аз живея в Несебър” вече е послание, което е изпълнено със смислово съдържание за децата и младежите от града:
„Аз живея в Несебър” означава самочувствие, че съм жител на този град.
„Аз живея в Несебър” означава гордост от това, че съм наследник на хората, превърнали този град в световен паметник на културата.
„Аз живея в Несебър” означава, че сега моя е отговорността да защитя през времето богатствата на този град.

Работата с децата и младежите по проблемите на опазването и развитието на културно-историческото наследство на Несебър ангажира по естесвен начин и техните родители и по-възрастните жители на града. Подкрепата им към участието на децата в инициативата ги мотивира и те да кажат: „Аз живея в Несебър”!

Едни от най-интересните и предизвикали най-силен обществен отзвук събития от инициативата:

* Отличници. По случай края на учебната година, пълните отличници от всички училища в Общината се качват на яхта в залива на Несебър и разглеждат Стария град от борда. Разходката е част от инициативата на Общината „Аз живея в Несебър” и цели както да награди учениците за отличните резултати, така и да им покаже красотата на родното място от един по-различен ъгъл.

* „850/350” Младата несебърска дизайнерка Мария Богданова представи първата си самостоятелна колекция с име по размерите на Полуострова „850/350”. В колекцията са включени 43 облекла с футуристичен дизайн, представящи църкви, къщи, части от крепостната стена, Амфитеатъра и други културно-исторически обекти уникални за Несебър. Идеята на Общината е костюмите от тази колекция да бъдат използвано като ритуални облекла по време на официални събития и други представителни мероприятия Авторският проект е вдъхновен от цялостния културен дух на родния й град, от природните дадености и от добре запазените паметници от различни епохи.

*„Носталгия по Стария град”– изложба-фотоси и картички от Стария град. Материалите се събират от старите семейни албуми, колекции и архиви. Изложбата се провежда по повод годишнината от вписването на Несебър в листата на ЮНЕСКО. Среща със съвременници на събитието, работили за каузата.

* „Старинен Несебър” - събития в музея. Целта на тази инициатива е да се привлече вниманието на публиката, и най-вече на младите хора към музеите. Затова освен че се удължава работното им време и се осигурява безплатен достъп до тях, концепцията на предвижда и съпътстващи културни програми.

* „Несебър – древен и млад" – състезание открий и опознай културно-историческото наследство на своя град. Разделени в отбори по четирима, участниците – ученици от пети до осми клас от училищата в общината, ще „откриват” средновековни църкви в старата част на Несебър. С огромен ентусиазъм децата се подготвят за състезанието, като предварително проучват тази част от хилядолетното културно-историческо наследство на нашия град.

* Изложба
. Специално за празника на детето бе открита тематична изложба в галерията на Дружеството на несебърските художници. Подредените творби- рисунки и снимки, са дело на ученици и на възпитаниците на детските заведения на територията на Община Несебър. В препълнената галерия пред погледите на свои връстници, бяха отличени децата, спечелили първо, второ и трето място на фотоконкурса и конкурса за най-добра рисунка, проведени по инициативата „Аз живея в Несебър”.

* На терен. Групи от ученици посещават разкопките на Некропола и се запознават с работата на ареолозите. Доброволци от тях се включват като общи работници.

* На терен. Заедно с екскурзоводите от музея децата опознават туристическите маршрути из града.

* „Да пазим заедно нашия град” Ръководителят и членовете на Общинската служба за охрана обучават доброволци, които да следят за нередности и вандалски прояви в културно-историческите обекти и своевременно да информират службата за предотвратяването на нарушения.

* Учредяване на стипендия за даровити деца на името на Жана Чимбулева, дългогодишен директор на музей „Старинен Несебър”, изявен археолог и инициатор и двигател за вписването на Несебър в листата на ЮНЕСКО.

* Изложения. Включване в представителния щанд на Несебър по време на туристически изложения в страната и чужбина на поредица от снимки на Стария град, такъв какъвто е – с древните църкви и старинните къщи; както и едно негово по-различно лице – в рисунките на малките жители на града, които го показаха древен, но и вечно млад и цветен.

* „Какво харесвам и какво не харесвам в Несебър?” - ежегоден фотоконкурс. Наградените творби се представят пред гражданите и гостите на града по време на Никулденските тържества.

* „Кралица Несебър” е уникален проект, който има за цел за даде възможност за изява на таланта и потенциала на млади очарователни момичета, родени и свързани с Несебър. Красотата на нашия град е в красотата на нашите домове, в красотата на нашето море, в неповторилата красота на нашите традиции и нрави, на нашите деца. Нашата цел е чрез участието си в конкурса младите дами на Несебър да изразят своето очарование и самобитност, своите способности и привързаност към града и неговото наследство, да разгърнат своя потенциал за популяризиране и устойчиво развитие на един от най-древните градове на Европа. Кралица Несебър ще бъде активен участник в цялостната кампания на Община Несебър за популяризиране на устойчиви практики на развитие, свързани с опазване и представяне на културно-историческото наследство на общината, с презентиране на съвременните постижения на изкуството и творците, с провеждане на инициативи, насочени към съхранение на природните богатства и отговорно отношение към околната среда.