ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2017г.

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2018г.

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2019г. част 1

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2019г. част 2

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2019 - 3 част

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2020г. част 1

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2020г. част 2

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2021г. част 1

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2021г. част 2

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2021г. част 3

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2022г. част 1

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2022г. част 2

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2022г. част 3

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2023г. част 1

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2023г. част 2

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2024г. част 1

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

СПИСЪК НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

РЕГИСТЪР ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ

РЕГИСТРИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА за 2019-2021 г.

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА за 2022г.

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА за 2023г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ