ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ЧИТАЛИЩА, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ООШИ, ОДК, НЕСЕБЪР СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ www.visitnessebar.org www.visitnessebar.bg
РИТУАЛНИ ЗАЛИ

ДОКУМЕНТИ, КОНТАКТИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”, МКБППМН, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, МЛЕЧНА КУХНЯ: Деца от 10м. до 1г., Деца от 1г. до 3г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОКУМЕНТИ, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 2024-02-23 | Новини

Община Несебър съобщава, че на 26.02.2024 г. (понеделник), поради свързване на ново СВО (сградно водопроводно отклонение, водоподаването в ж.к. „Черно море“  ще бъде спряно от 09:30 часа до приключване на ремонтните дейности. Източник на информацията – ВиК – Бургас.


За единадесета  година   Община Несебър организира изложба на мартеници, изработени от местни жени  според автентичните национални традиции. Така общността за порен път се преклони пред творчеството и мъдростта на народа ни, чийто  дух и обичаи са най-ценното наследството за поколенията. Проявата е част от голямата инициативата „Да съхраним изконните български традиции“, провеждаща се  под патронажа  на кмета Николай Димитров. Златин Чаушев, началник на отдел „Несебър световно наследство и култура“, откри изложбата в Артиум център  и  връчи грамоти на клубовете, организациите, […]


На 23 февруари от 11.30 часа, в навечерието на един от най-хубавите пролетни празници в народния календар – Баба Марта,  в Артиум център ще бъде открита изложба на автентично изработени мартеници. Събитието се провежда за единадесета година и събира труда, таланта и ентусиазма на местните жени, които  отново показват, че народния дух и традиции са живи. Предоставените за изложбата произведения от усукан бял и червен конец ще станат част от  благотворителна инициатива   в помощ на малкия Раян. Базарът, посветен на […]


Община Несебър сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0149-C01 „Грижа в дома в Община Несебър“ с три месеца – до 3 юли 2024 година. С цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите, Управляващият орган извърши промени по Условията за кандидатстване по процедурата. С измененията се предоставя възможност за удължаване срока на договорите с период от два пъти по 3 месеца, като отпада изискването за представяне на Решение на Общинския съвет […]Анкетно проучване във връзка с изготвянето на социално-икономически анализ на територията, предназначен за създаване на Стратегия за ВОМР на МИГ Несебър
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Несебър е в процес на изготвяне на Стратегия за прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 година, с която да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони.
Проектът обхваща цялата територия на община Несебър. Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който е доказал предимствата си за развитие на местната икономика.
Попълването на АНКЕТАТА - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUk3egDZbdL-3QrlKaaogvAMd6XxOMM-73E4A7dq01BAbBQQ/viewform?usp=sf_link, ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!
Очакваме Вашите отговори!

На Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8151 е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър. Общинска администрация приема предложения и становища по проекта в срок до 15.3.2024 г. в Центъра за административно обслужване, офис №1, гише №1, на електронна поща: contacts@nesebar.bg или като коментар в Портала за обществени консултации.

Публикувано на 15.02.2024 от Пресцентър Община Несебър

В изпълнение на основна дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, е изготвен предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
В предварителния вариант на актуализираната общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10), с цел - достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър, се определят основните източници на замърсяване на територията на общината и се предлагат адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: ekomania@abv.bg.


Предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
Публикувано на 08.06.2018 от Пресцентър Община Несебър


ДРУГИТЕ ЗА НАС:


Официални филми на Община Несебър